Jednou z častí, ktorú naša spoločnosť vykonáva je poskytovanie komplexných služieb v oblasti výstavby, rekonštrukcie a opráv elektroenergetických zariadení vysokého a nízkeho napätia. 

Výstavba, rekonštrukcie, opravy a odborné prehliadky:

  • vonkajšie vzdušné a káblové vedenie
  • vonkajšie, vnútorné a kompaktné tranformačné stanice VN a NN

Realizácia domových prípojok:

  • dodávka a montáž vzdušných a káblových domových prípojok 
  • rekonštrukcie domových prípojok 

Realizácia a rekonštrukcie verejného osvetlenia

  • dodávka a montáž verejného osvetlenia
  • rekonštrukcia verejného osvetlenia