Fotovoltaické elektrárne na kľúč

Spoločnosť EGC, s.r.o. pôsobí v oblasti elektroenergetických stavieb už viac ako 13 rokov.

Prvé fotovoltaické elektrárne sa na Slovensku začali stavať práve v čase nášho vzniku. Už vtedy sme sa začali zaoberať problematikou návratnosti a ekonomickej efektívnosti týchto obnoviteľných zdrojov energie.

Bohužiaľ politika štátu vo vzťahu k týmto obnoviteľným zdrojom elektriny bola od začiatku nastavená na „veľké OZE “ ktoré až na zopár výnimiek boli výlučne postavené na zemi. Po večerpaní voľných inštalovaných kapacít , už žiadne ďalšie  inštalácie nebolo možné realizovať.

Pre bežných obyvateľov nastala zmena až v roku 2021, kedy sa uvoľnil takzvaný STOPSTAV .

https://www.economy.gov.sk/top/konci-sa-stop-stav-na-pripajanie-novych-zdrojov-na-vyrobu-elektriny-budeme-mat-viac-zelenej-energie

To umožnilo aby sa naplno začali využívať všetky možnosti budovania týchto zdrojov elektriny .

Naša spoločnosť je pripravená poskytovať komplexné služby „na kľúč“ na výstavbu týchto fotovoltaických elektrárni. To znamená vrátane všetkých inžinierskych činnosti potrebných na samotnú výstavbu - od podania žiadosti na RDS ( regionálnu distribučku)  cez vypracovanie projektu a realizáciu, až po spustenie a uvedenie do prevádzky.

https://www.vsds.sk/mdoc/dso.B6000.A/doc/Proces_pripajania_zariadeni_na_vyrobu_alebo_uskladnovanie_elektriny.pdf

Viac o celej problematike sa môžete dozvedieť na týchto užitočných stránkach:

https://www.vsds.sk/edso/domov/vyrobcovia-elektriny/pripojenie-zdroja/fotovolticka-poradna

Naša spoločnosť je oprávnenou organizáciou, cez ktorú je možné získať podporu domácnostiam až do výšky 1500€

https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podporovane-zariadenia/fotovolticke-panely/