MTS Trebišov - rekonštrukcia

Rekonštrukcia trafostanice MTS 1116-0032 (PNZ SILO) - stavba nových stanovíšť pre transformátory 22kV/0,4KV 630kVA a 250 kVA, rekonštrukcia VN kobiek, montáž odpínačov, výmena HR rozvádzača, osadenie rozvádzačov pre polopriame meranie, výmena kompenzačných rozvádzačov.

MTS Trebišov - rekonštrukcia
MTS Trebišov - rekonštrukcia
MTS Trebišov - rekonštrukcia
MTS Trebišov - rekonštrukcia
MTS Trebišov - rekonštrukcia
MTS Trebišov - rekonštrukcia