Fintice - IBV Odalka

Montáž úsekového odpínača a VN prípojky pre TS, osadenie a montáž blokovej trafostanice 22 kV / 0,4 kV 1x400kVA, zemné NN rozvody pre rodinné domy a existujúce vzdušné vedenie.

Fintice - IBV Odalka
Fintice - IBV Odalka
Fintice - IBV Odalka
Fintice - IBV Odalka