Lipovník rekonštrukcia TS1

Dodávka a montáž stožiarovej trafostanice 400kVA, RST rozvádzača VN prípojka, revízia zariadenia a úradná skúška

Lipovník rekonštrukcia TS1
Lipovník rekonštrukcia TS1
Lipovník rekonštrukcia TS1
Lipovník rekonštrukcia TS1
Lipovník rekonštrukcia TS1
Lipovník rekonštrukcia TS1