Košická Nová Ves - modernizácia verejného osvetlenia

foto: Mesto Košice

Košická Nová Ves - modernizácia verejného osvetlenia
Košická Nová Ves - modernizácia verejného osvetlenia
Košická Nová Ves - modernizácia verejného osvetlenia
Košická Nová Ves - modernizácia verejného osvetlenia
Košická Nová Ves - modernizácia verejného osvetlenia
Košická Nová Ves - modernizácia verejného osvetlenia
Košická Nová Ves - modernizácia verejného osvetlenia
Košická Nová Ves - modernizácia verejného osvetlenia
Košická Nová Ves - modernizácia verejného osvetlenia
Košická Nová Ves - modernizácia verejného osvetlenia
Košická Nová Ves - modernizácia verejného osvetlenia
Košická Nová Ves - modernizácia verejného osvetlenia
Košická Nová Ves - modernizácia verejného osvetlenia
Košická Nová Ves - modernizácia verejného osvetlenia