Energetika

Jednou z častí, ktorú naša spoločnosť vykonáva je poskytovanie komplexných služieb v oblasti výstavby, rekonštrukcie a opráv elektroenergetických zariadení vysokého a nízkeho napätia. 

Výstavba, rekonštrukcie, opravy a odborné prehliadky

  •  vonkajšie vzdušné a káblové vedenie
  •  vonkajšie, vnútorné a kompaktné tranformačné stanice VVN, VN a NN

Realizácia domových prípojok

  •  dodávka a montáž vzdušných a káblových domových prípojok 
  •  rekonštrukcie domových prípojok 

Realizácia a rekonštrukcie verejného osvetlenia

  •  dodávka a montáž verejného osvetlenia
  •  rekonštrukcia verejného osvetlenia

ZAMERANIE

Spoločnosť sa zameriava na komplexné pôsobenie v elektroenergetike