Brdárka - rekonštrukcia VN prípojky

VN skupinová prípojka smer Brdárka, Roštár - výmena podperných bodov a vodičov skupinovej 22kV prípojky pre trafostanice v obciach Roštár, Petrovce, Koceľovce, Slavoška, Markuška, Hanková a Brdárka v celkovej dĺžke 7194m.

Brdárka - rekonštrukcia VN prípojky
Brdárka - rekonštrukcia VN prípojky
Brdárka - rekonštrukcia VN prípojky
Brdárka - rekonštrukcia VN prípojky
Brdárka - rekonštrukcia VN prípojky
Brdárka - rekonštrukcia VN prípojky
Brdárka - rekonštrukcia VN prípojky
Brdárka - rekonštrukcia VN prípojky
Brdárka - rekonštrukcia VN prípojky